Co to jest Kod Metaboliczny 200?

4 typy reakcji alergicznej
22 marca 2017

Cytotoksyczny Test Opóźnionej Alergii Pokarmowej (nietolerancji pokarmowej) jest podstawowym i optymalnym testem screeningowym, pozwalającym zidentyfikować szerokie spektrum produktów wywołujących niepożądaną reakcję na pokarm. Ujawnia ukryte, destrukcyjne oddziaływania produktów spożywczych na organizm. Oddziaływań tych zazwyczaj nie można wykryć za pomocą innych testów krwi, testów skórnych lub nawet długotrwale stosowanych diet eliminacyjnych.

Kod Metaboliczny to badanie, które wykonało już kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w Polsce i setki tysięcy na świecie. Jest to jedyne badanie o tak wysokim wskaźniku czułości, dzięki czemu postępowanie terapeutyczne jest niezwykle skuteczne.

O czym należy pamiętać decydując się na test Kod Metaboliczny 200?

Wynik testu to tylko informacja o tym, że w danym momencie organizm pacjenta niekorzystnie reaguje na niektóre spożywane pokarmy czy dodatki do żywności.

Test opóźnionej alergii pokarmowej nie służy do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek chorób, lecz jako pomoc dla dietetyka lub lekarza w opracowaniu indywidualnej diety „fenotypowej” poprzez identyfikację produktów, które mogą niekorzystnie wpływać na komórki krwi. Jest to niezastąpione narzędzie, w rękach doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego specjalisty (dietetyka lub lekarza), do opracowania zaleceń żywieniowych w formie diety eliminacyjno-rotacyjnej, dostosowanej do niepowtarzalnego fenotypu pacjenta w danym momencie.

Wyniki testu Kod Metaboliczny powinny być wykorzystane w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty pobrania krwi i nie mogą być w żadnym wypadku traktowane jako przewodnik żywieniowy na całe życie.

Uwaga! Test nie służy do testowania bezpośrednich (ostrych) alergii pokarmowych IgE zależnych.

Test KOD METABOLICZNY 200 a testy diagnostyczne stosowane w alergologii

Występowanie alergii i nietolerancji pokarmowych to zjawisko coraz bardziej rozpowszechnione, a choroby o podłożu alergicznym są jednymi z najczęściej wymienianych dolegliwości, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Alergologia to dyscyplina medyczna, zajmująca się wyłącznie leczeniem nadwrażliwości rozumianej jako obiektywnie powtarzalne objawy wywoływane przez ekspozycje na określony bodziec, podany w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby. W zależności od wykazania mechanizmu immunologicznego nadwrażliwość podzielono na alergiczną i niealergiczną. Ta reakcja może być wywołana przez produkty spożywcze, pyłki kwiatów, zboża, substancje chemiczne itp. Mogą one dawać najróżniejsze objawy – natychmiastowe lub utajone, przejawiające się zmianami skórnymi, występowaniem reakcji ze strony układu oddechowego, układu pokarmowego czy nawet silnymi reakcjami anafilaktycznymi będącymi bezpośrednim zagrożeniem życia.

Poza reakcjami alergicznymi sensu stricto występuje jeszcze cała gama tak zwanych niepożądanych reakcji na pokarm, nazywanych w Europie nietolerancjami pokarmowymi, a w Stanach Zjednoczonych opóźnionymi lub ukrytymi reakcjami alergicznymi, które wymykają się definicji chorób alergicznych, głównie ze względu na nieswoistość objawów. Z tego powodu alergolodzy się nimi nie zajmują. Na całe szczęście przestali już kwestionować ich istnienie.